programări

CĂSĂTORII
programează-te aici
Image

programarea online nu este obligatorie în vederea încheierii căsătoriei.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile privind competența teritorială, cel puțin unul dintre soți având domiciliul sau reședința pe raza sectorului 2.

Intervalele orare  - 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10,12.30, 12.50, 13.10,13.30, 13.50 - sunt alocate pentru programările la ghişeu.

informații utile

1. Programarea pentru oficierea căsătoriilor
Programarea pentru oficierea căsătoriei se poate face on-line, pe pagina de internet a Primăriei Sector 2 sau la ghișeul de relații cu publicul din str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2.

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile privind competența teritorială, cel puțin unul dintre soți având domiciliul sau reședința pe raza sectorului 2.
Prin continuarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.
Datele personale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale.
Solicitantul completează în aplicaţia de programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care a fost programată oficierea căsătoriei.

Programarea este gratuită şi netransmisibilă.

Programările neconforme nu vor fi luate in considerare.
Nu se fac programări pentru zilele de duminică sau zilele declarate nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.
Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

2. Depunerea declarațiilor de căsătorie
Serviciul on-line de programare a căsătoriilor nu elimină cerința legală ca ambii soți să se prezinte în termenul legal, în fata ofițerului de stare civilă, pentru a completa declarația de căsătorie.
Depunerea declarației de căsătorie și a documentelor necesare se face la sediul Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 – Serviciul de Stare Civilă, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București de către viitorii soți, cu 11-30 zile înainte de oficierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Neprezentarea în acest interval, neconformitatea datelor din actele prezentate (certificatele de stare civilă și actele de identitate,), şi / sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.
Funcţionarul care primeşte declarația de căsătorie, verifică dosarul și înmânează viitorilor soți o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării.

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a declarațiilor de căsătorie pentru programările on-line se desfăşoară astfel:

Luni, Marţi, Miercuri: 08.30-14.00
Joi: 08.30-14.00

16.00-18.00
Vineri: 08.30-13.00

3. Dispoziţii finale
Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Sector 2, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, PROGRAMARE OFICIERE CĂSĂTORII.
Programarea online se poate înregistra cu cel puțin 12 zile înainte de oficierea căsătorie.

Generarea calendarului se va face în ultima zi lucrătoare a lunii în curs pentru următoarele 2 luni începând cu ora 8:00 AM.
Rezervarea online a datei și orei de oficiere a căsătoriei se va face începând cu data de 01 a fiecărei luni pentru luna curentă, respectiv pentru luna următoare.
În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin, informațiile privind actele necesare și programarea oficierii se obțin exclusiv la sediul Serviciului de Stare Civilă Sector 2.

Solicitările care nu respectă prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare.Programarea online nu este obligatorie în vederea încheierii căsătoriei.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile privind competența teritorială, cel puțin unul dintre soți având domiciliul sau reședința pe raza sectorului 2.

ATENŢIE!
Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerința legală ca ambii soți să se prezinte în termenul legal, în fața ofițerului stării civile, pentru a completa declarația de căsătorie și a prezenta actele necesare.

Rezervarea se face cu cel puțin 12 zile înainte de data oficierii căsătoriei.

Într-un interval pot fi programate 2 căsătorii. Din acest motiv intervalul rezervat figurează cu un timp alocat de 20 minute pentru a nu exclude posibilitatea programării și la ghișeu.

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin informații privind actele necesare și programarea oficierii se obțin exclusiv la sediul Stării civile Sector 2.

IMPORTANT:
Declarația de căsătorie și documentele necesare se depun, la sediul Serviciului de stare civilă, cu 11-30 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie cât și ziua în care se oficiază căsătoria.

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ 25 mai 2024 , trebuie să depuneţi dosarul in perioada 26 aprilie-15 mai 2024 (termenul de 30 de zile calculat pentru certificatul medical prenupţial).

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL